ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะกรรมการโครงการเยาวชนคนเก่ง พร้อมเยาวชนฯ
ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี  ศิริราช  วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๓

นางวินา  นิติตะวัน  ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ

คณะกรรมการ พร้อมเยาวชนคนเก่งฯ ร่วมถวายพระพร

คณะกรรมการ และเยาวชนคนเก่งฯ รุ่น ๑-๔ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก