โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อเยาวชนคนเก่งรุ่น ๔

คณะกรรมการโครงการเยาวชนคนเก่ง พร้อมเยาวชน จัดกิจกรรม
โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อเยาวชนคนเก่งรุ่น ๔
ณ เมเจอร์โบว์ล  ปิยรมย์  สุขุมวิท ๑๐๑  วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน

เยาวชนคนเก่งฯ มาช่วยกิจกรรม