Get Adobe Flash player

ผู้ที่กำลังใช้เว็บไซต์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการบนเว็บไซต์
 

แบบสมัครโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ

สมัครโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

 

รับสมัครคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ดาวน์โหลดหนังสือขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณา รางวัลเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒»

«ดาวน์โหลดโครงการ หลักเกณฑ์ และใบสมัครคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒»