ภาพกิจกรรมฯ

คณะกรรมการมูลนิธิเยาวชนคนเก่งฯคณะกรรมการมูลนิธิเยาวชนคนเก่งฯ (10)
งานแถลงข่าวจัดทำโครงการคัดเลือกเยาชนคนเก่งฯงานแถลงข่าวจัดทำโครงการคัดเลือกเยาชนคนเก่งฯ (27)
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จย่าพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จย่า (2)
เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๑/๒๕๔๖เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๑/๒๕๔๖ (4)
โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๑/๒๕๔๖โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๑/๒๕๔๖ (3)
เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๒/๒๕๔๘เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๒/๒๕๔๘ (4)
เข้าเฝ้าฯ  ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๓/๒๕๕๐เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๓/๒๕๕๐ (4)
โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๐โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๐ (22)
เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๔/๒๕๕๒เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๔/๒๕๕๒ (22)
โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๒โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๒ (49)
เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๕/๒๕๕๔เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ ๕/๒๕๕๔ (2)
โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๔โครงการสัมมนาเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๔ (12)
ร่วมกิจกรรมวันดอกป๊อปปี้บานร่วมกิจกรรมวันดอกป๊อปปี้บาน (12)
โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อเยาวชนคนเก่งรุ่น ๔โบว์ลิ่งการกุศล เพื่อเยาวชนคนเก่งรุ่น ๔ (11)
ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (13)
กิจกรรม อัญมณีที่รัก พิทักษ์เยาวชน เพื่อทุนการศึกษาเยาวชนฯกิจกรรม อัญมณีที่รัก พิทักษ์เยาวชน เพื่อทุนการศึกษาเยาวชนฯ (2)
ปกหนังสือรุ่น เยาวชนคนเก่งฯปกหนังสือรุ่น เยาวชนคนเก่งฯ (4)
คอนเสิร์ต save song someoneคอนเสิร์ต save song someone (18)
 
Powered by Phoca Gallery